Bir vadi düşünün ki...

  Bir vadi düşünün ki, buram buram tarih, kültür ve sanat koksun. Vadiye adımınızı atar atmaz sizi sanat karşılasın. Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya, işte böyle bir vadiye kavuşuyor: Mevlâna Kültür Vadisi

   

  Mevlâna Kültür Vadisi Projesi, Dünya'nın en büyük yenileme projesi olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye başlandı. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanda uygulamaya geçen proje kapsamında, tarihin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda bölgedeki bütün tarihî yapılar restore ediliyor, Caddeler, sokaklar, işyerleri tek tek elden geçirilerek tarihî dokuya uygun hâle getiriliyor.

   

  Proje ile ilgili olarak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,bu çalışmayla hem Konya’yı geçmişteki görkemine kavuşturmayı hem de ticareti, turizmi, kazançları artırmayı amaçladıklarını, ifade etti.Ayrıca, Konya’da başlatılan Mevlâna Kültür Merkezi’nden Tren Garı’na kadar olan alandaki tarihî eserlerin yeniden canlandırılmasını amaçlayan Mevlâna Kültür Vadisi Projesi’nin önemini ifade eden Tahir Akyürek: “Böyle çalışmalar kolay değildir. Bu yenileme belki 200-300 yılda yapılabilecek bir yenileme çalışmasıdır. 100-150 yıllık ihmali gidermek için kararlılıkla yola çıktık. Yaklaşık 2 yıl süren projeyle Konya çarşısı, tarihteki güçlü ve görkemli günlerine geri döndü.” dedi ve Konya’da son yıllarda yaşanan değişimin ardından turist sayısının 500 binlerden 2,5 milyonlara ulaştığını; Mevlâna Kültür Vadisi Projesi ile tarihî bir kent merkezi oluşturulacağını ve de merkezin Türkiye’de büyük ilgi göreceğini de sözlerine ekledi.   

  KONYA’NIN 2 BİN YILLIK KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP CAZİBE MERKEZİ:

  “TARİHÎ BEDESTEN ÇARŞISI”

     

  TARİHİ YAŞAYAN ŞEHİR

  Asırlar boyunca; RomalılardanSelçuklulara, Osmanlı’dan günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’nın köklü tarihî ve kültürel mirası, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı restorasyon ve rekreasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Konya’nın kadim geçmişi ile sağlıklı geleceği arasında sağlam köprüler kuruluyor.

   

  BEDESTEN KONYA’YA DEĞER KATACAK

  Dünden bugüne şehrin en önemli ticaret merkezi olan Bedesten’in geleneksel kimliği ve yaşam merkezi olma özelliği gelecek kuşaklara taşınıyor; tarihî mirasımız zengin kültürel birikimimizle geleceği aydınlatıyor.

   

  Koruma alanında, dünyanın en büyük projesi olan Mevlâna Kültür Vadisi Projesi kapsamında hayata geçirilen ve Mayıs 2009’da rölöve ihalesi yapılan, yapımına 2012 yılında başlanan “Tarihî Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Projesi”ile180.000 m2lik alandaki 7 cadde ve 40 sokak ve 2 bin 687 dükkân birimindeki bütün cepheler, çatılar aslına uygun bir şekilde yeniden yapıldı, kaldırımlar ve altyapı yenilendi.

   

  Şehrin vitrini Bedesten, eskimeyen yeni yüzüyle, ışıl ışıl bir şekilde tüm Konyalıları ve onu ziyarete gelen misafirlerini selamlıyor…

   

  Ne diyorduk? Bir vadi düşünün ki içinde tarih, kültür, sanat olsun, vadiye adımınızı atar atmaz, şehrin görkemli geçmişi sizi karşılasın. Öyle bir vadi var artık: MEVLÂNA KÜLTÜR VADİSİ


   

   

  BİR VADİ DÜŞÜNÜN Kİ...

   

  Yazı:Levent Ak

  Fotoğraf:Konya Büyükşehir Belediyesi Basın

   

  Bir vadi düşünün ki, buram buramtarih,kültür ve sanat koksun. Vadiye adımınızı atar atmaz sizi sanat karşılasın. Geçmişten günümüze bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Konya, işte böyle bir vadiye kavuşuyor. Mevlana Kültür Vadisi

   

  Mevlana Kültür Vadisi Projesi, Dünya'nın en büyük yenileme projesi olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye başlandı. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik alanda,uygulamaya geçen proje kapsamında,tarihin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda bölgede ki tüm tarihi yapılar restore ediliyor, Caddeler, sokaklar, işyerleri tek tek elden geçirilerek dokuya uygun hale getiriliyor.

   

  Proje ile ilgili olarak ,Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek bu çalışmayla hem Konya’yı geçmişteki görkemine kavuşturmayı, hem de ticareti, turizmi, kazançları artırmayı amaçladıklarını ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Böyle çalışmalar kolay değildir. Bu yenileme belki 200-300 yılda yapılabilecek bir yenileme çalışmasıdır. Belki 100-150 yıllık ihmali gidermek için kararlılıkla yola çıktık. Yaklaşık 2 yıl süren projeyle Konya çarşısı tarihteki güçlü ve görkemli günlerine geri döndü” diye de ekledi.

   

  Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’da Mevlana Kültür Merkezi’nden Tren Garı’na kadar olan alandaki tarihi eserlerin yeniden canlandırılmasını amaçlayan Mevlana Kültür Vadisi Projesi’nin önemini ifade eden Tahir Akyürek " Konya’da son yıllarda yaşanan değişimin ardından turist sayısının 500 binlerden 2,5 milyonlara ulaştığını ve Mevlana Kültür Vadisi Projesi ile tarihi bir kent merkezi oluşturulacağını ve de merkezin Türkiye’de büyük ilgi göreceğini’ sözlerine ekledi.

   

  KONYA’NIN 2 BİN YILLIK KÖKLÜ BİR GEÇMİŞE SAHİP CAZİBE MERKEZİ:

  “TARİHİ BEDESTEN ÇARŞISI”

     

  TARİHİ YAŞAYAN ŞEHİR

  Asırlar boyunca; Romalılar’danSelçuklular’a, Osmanlı’dan günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya’nın köklü tarihi ve kültürel mirası, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı restorasyon ve rekreasyon çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Konya’nın kadim geçmişi ile sağlıklı geleceği arasında sağlam köprüler kuruluyor.

   

  BEDESTEN KONYA’YA DEĞER KATACAK

  Dünden bugüne şehrin en önemli ticaret merkezi olan Bedesten’in geleneksel kimliği ve yaşam merkezi olma özelliği gelecek kuşaklara taşınıyor; tarihi mirasımız zengin kültürel birikimimizle geleceği aydınlatıyor.

   

  Koruma alanında dünyanın en büyük projesi olan Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında hayata geçirilen ve Mayıs 2009’da rölöve ihalesi yapılan, yapımına 2012 yılında başlanan “Tarihi Bedesten Çarşısı Sağlıklaştırma ve Dönüşüm Projesi”ile180.000 m2 alanda 7 caddede, 40 sokakta 2 bin 687 dükkan biriminde tüm cepheler, çatılar aslına uygun bir şekilde yeniden yapıldı, kaldırımlar ve altyapı yenilendi.

   

  Şehrin vitrini Bedesten, eskimeyen yeni yüzüyle, ışıl ışıl bir şekilde tüm Konyalıları ve onu ziyarete gelen misafirlerini selamlıyor…

   

  Ne diyorduk ? Bir vadi düşünün ki içinde tarih, kültür, sanat olsun, vadiye adımınızı atar atmaz, şehrin görkemli geçmişi sizi karşılasın. Öyle bir vadi var artık. MEVLANA KÜLTÜR VADİSİ

   

   

   

  Yazı: Levent Ak

  Fotoğraf: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın