Sancaklar

İnsanlık tarihinin en eski ve en erdemli duygularından birisi hiç kuşkusuz vatan ve millet sevgisi. Vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsız yaşamanın en anlamlı ve en önemli unsurlarını Türk kimliğinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bayraklarımız ve sancaklarımız teşkil ediyor. Tarihsel süreçte çok çeşitli bayrak ve sancakları kullanmış olan Türk milleti bu konuda oldukça önemli birikime ve zenginliğe sahip olduğu biliyoruz.

       Mevlana Müzesi koleksiyonunda da bulunan  7 adet , kültürel hazinelerimizden  olan  sancaklarımız,   geleceğimize aktarmak için koruma altına alındı.  Müzede bulunan bu sancakların Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında kullanılmış oldukları ve sonrasında Konya Mevlana Dergâhı’na teslim edildiğini bilinmekte. Sancakların Mevlevi sancakları ve Osmanlı Dönemi alay sancakları olması sebebiyle Mevlevilik tarihi bakımından ve Osmanlı Devleti’nin askerlik bilgileri açısından belge değeri taşımakta.

          Konya Mevlana Müzesi’nde bulunan sancakların yenilenmesi için kurumumuz Konya İl Kültür Müdürlüğü tarafından uygun görülmüştür, enstitümüzün misyon - vizyonuna uygun olması ve ecdadımıza olan vefa borcumuzu bir nebzede olsa yerine getirebilmek için projeye başlanmışdı. Kültür müdürlüğü uzman kadrosu ve okulumuz öğretmenlerinden komisyon oluşturularak sancakların, kumaş özelliği, kumaş renklerinin orijinalliği, işleme iplikleri ve hat yazıları titizlikle incelenerek, nasıl ve kimlerle çalışılacağı planlandı ve plan doğrultusunda okulumuz ekibi Konya, İstanbul, Ankara ve Denizli’de kumaş ve malzeme temini için araştırma yapıldı ve Sancakların aslına en uygun kumaşlar temin edilip, üretim atölyelerimizde birebir çizimleri, işlemeleri yapıldı. Sancak saçakları ham ipekler kök boya ile renklendirilmiş ve dokuma işlemleri yapılarak, orjinaline en uygun şekilde çalışıldı. Sille Sancağı bizim yönlendirmemiz doğrultusunda Denizli’de suzeni ustası tarafından işlendi. Yenilenen sancaklar üzerindeki hat yazıları hattat Gülşen Yıldız ve Ali Kemal KAKAN  ( Deste Gül Sanat Merkezi )  tarafından sancakların orjinali üzerinden okunarak yeniden yazıldı.

         Sancak çalışmaları yapılırken kurumumuz öğretmen ve usta öğreticileri büyük bir özveri ve titizlikle çalıştılar. Sancaklar üzerindeki ayetler çalışırken abdestli olmaya özen gösterdiler.

           Çalışmalarımız sırasında bizden desteğini esirgemeyen Mevlana Müze Müdür Yardımcısı Naci BAKIRCI’ya, hat yazılarını yazan hattat Ali Kemal KAKAN ve Gülşen YILDIZ’a, ayrıca emeği geçen kurumumuzun öğretmen ve usta öğreticilerine teşekkür ederiz.

Konya Olgunlaşma Enstitüsü

2010 yılında açılan Konya Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye genelinde 20 olgunlaşma enstitüsünden biridir.   Enstitü olarak geleneksel Türk el sanatlarını araştırarak özgün tasarımlarla gelenekseli teknolojiyle birleştirip üreterek gelecek kuşaklara aktarmak ve hayat boyu eğitim anlayışı ile kaliteli eğitim mesleki alanda donanımlı elemanlar yetiştirmek, Türk kültürüne yeni değerler katan eğitim kurumu olmayı ulusal ve uluslar arası platformda zirveye ulaşmayı amaç edinmekteyiz.


 Bu çerçevede el sanatları teknolojisi, el ve sanayi nakışları, giyim üretim teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri ve grafik fotoğraf alanlarında eğitim verilmekte. Konya’nın Selçuklu başkenti olması nedeniyle günümüze kadar gelen değerlerimizi araştırılması yapılarak arşivlenmesi ve günümüz e uyarlayarak geleceğe aktarmak için çeşitli çalışmalar yapılarak koleksiyon oluşturulmakta.

Yazı Ve Fotoğraf
Konya Olgunlaşma Enstitüsü